wetsens

Wetsens (Fries: Wetsens) is een klein terpdorp in de gemeente Dongeradeel, provincie Friesland. Het ligt ten noordoosten van Dokkum en heeft ongeveer 70  inwoners (2007). De terp van Wetsens is de grootste van Friesland. Hij is afgegraven tot een hoogte van circa zes meter.
De Romaanse kerk dateert uit de 12e eeuw en is destijds gebouwd van tufsteen. De noordmuur is nog steeds van dit materiaal. De kerk was aan Sint Vitus gewijd, wat zou wijzen op invloed van de Norbertijnen. In 1842 is de toren ingestort. De klok hangt nu in een klokkenstoel aan de westgevel van de kerk. De preekstoel dateert uit de 17e eeuw. De Friese schrijver Rink van der Velde is hier begraven.
In Wetsens is ook een klein meertje te vinden, waar veel gevist wordt: het Jaerlagat. De inwoners zijn voor voorzieningen en verenigingen aangewezen op buurdorp Niawier.

Dorp Wetsens vanuit de lucht

Omgeving Wetsens - Niawier

Vlag Wetsens

Wapen Wetsens

Het volgende dorpswapen is bekend : "In goud een versmalde dwarsbalk van azuur, boven vergezeld van twee adelaarsvleugels van sabel, onder van een ketel van keel."
Oorsprong/verklaring :De ketel slaat op de voormalige kerkpatroon, de H.Vitus. De adelaarsvleugels slaan op het wapen van de familie Jarla. De dwarsbalk slaat op het Jellegat, een kleine rivier die doorhet dorp loopt.

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)

 

links:

http://fy.wikipedia.org/wiki/Wetsens

Friesland Wonderland - Wetsens