niawier

Niawier (Fries: Nijewier) is een dorp in de gemeente Dongeradeel, provincie Friesland.
Niawier heeft ongeveer 400 inwoners (2007).

Eertijds stond het klooster Sion in het dorp. Dit cisterciënzer klooster  was een van de rijkste kloosters van Friesland en bezat meer dan 1200 pondemaat aan grond. Tegenwoordig is het een woonboerderij. Het klooster heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Niawier. 'Sion' was een zusterklooster van 'Claercamp'  te Rinsumageest. Het huidige dorpshuis  'Nij Sion' en het ziekenhuis in Dokkum  ‘Talma Sionsberg’  zijn  vernoemd naar dit klooster.
Verder heeft Niawier een Gereformeerde en Hervormde kerk, net als vele andere dorpen in de gemeente. Daarnaast is er een monument te vinden in Niawier, dat van dorpsdichter Anders Minnes Wijbenga. Deze dichter heeft een zwaar onderschatte rol voor het Fries gespeeld.

Voor mensen die een goede balans zoeken tussen wonen, werken en leven, is Niawier het woondorp bij uitstek. De goede ligging (5 kilometer van Dokkum), zeer actieve school en de nieuwe bouwlocaties, maken Niawier tot een aantrekkelijk dorp.

Niawier is een gewild dorp om te wonen, er zijn op dit moment geen huurhuizen meer vrij.  Momenteel worden er in het dorpshart mooie ruime bouwkavels aangeboden.

Dorp Niawier vanuit de lucht

Omgeving Niawier - Wetsens

Vlag Niawier

Wapen Niawier

Het volgende dorpswapen is bekend :"In goud een uit de schildrand oprijzende terp van sinopel, boven vergezeld van een Jeruzalemkruis van keel."
Oorsprong/verklaring:De terp is een sprekend symbool (wier is terp), terwijl het Jeruzalemkruis verwijst naar het voormalige klooster Sion.

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)

 

links:

http://fy.wikipedia.org/wiki/Nijewier

Friesland Wonderland - Niawier